Geschiedenis van de stations van Hoogkarspel en Nijmegen


Station Hoogkarspel

De modelbaan heeft meerdere stations en halteplaatsen.
Het pronkstuk op mijn baan is ongetwijfeld station Hoogkarspel al was het maar omdat dat zoveel tijd en geduld heeft gekost om het te bouwen.
 
Op de website "stationsweb" vond ik onderstaande gegevens.
 
Het station Hoogkarspel ligt aan de lijn Zaandam - Enkhuizen en heeft gefunctioneerd tussen 1885 en de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Aantrekkelijk asymmetrisch gebouw. Hoog gedeelte als woning ingericht. Boven de toegangsdeuren gelegen in het midden van de gevel, net naast het woongedeelte is een versiering aangebracht van glas in lood met vaak een staatsspoormonogram. In verschillende stijlen gebouwd.
Architect M.A. van Wadenoyen.
In de loop van de jaren is het station enkele keren aangepast en uiteindelijk vervangen.
 
 
 
 
Foto's van het voormalige station Hoogkarspel.
 
Foto's van het model.
 
De detailfoto's geven mede een beeld van de hoveel werk die in het model is gaan zitten.
 
 
 
Foto van het model bewerkt tot authentieke aanzichtkaart.
 

 

 

Station Nijmegen

Omdat de Nederlandse staat het te duur vond om twee spoorbruggen over de Rijn bij Arnhem en de Waal bij Nijmegen te bouwen en daarmee Nijmegen aan te sluiten op het landelijke spoorwegnet besloot de Nijmeegse burgerij een eigen spoorwegmaatschappij (NSM) op te richten.
Als gevolg daarvan wordt er in 1865 een treinverbinding met Kleef geopend en hoopte Nijmegen te bereiken dat er nieuwe impulsen zouden komen voor de verdere ontwikkeling en welvaart van de stad.
Een klein houten gebouwtje, buiten de stadsmuren op de plaats waar nu het concertgebouw De Vereeniging staat deed dienst als station.
 
Tien jaar later begint de bouw van de spoorbrug die in 1879 wordt afgerond. In datzelfde jaar wordt op 12 juni de spoorlijn naar Arnhem geopend. Voor zowel de lijn naar Kleef als voor de Staatsspoorwegen wordt er een nieuw houten stationsgebouw geplaatst. Dit vakwerkgebouw wordt in 1894 verplaatst naar de Ooysedijk en gebruikt als fabrieksgebouw waar het nu nog te vinden is.
 
 
 
 
Op de plaats van het huidige station bouwde C.H.Peters, leerling van dr. P.J.H. Cuypers het station voor de Staatsspoorwegen (1890-1893). Dit gebouw had een voor Peters typische gevel en een ruime hal met rijke aankleding. Het station bestond uit een middengebouw met aan de rechterzijde een toren met hoge spits. Twee vleugels en twee eindgebouwen die beide op de rechterzijde een toren hadden.
 
 

 
 
Dit prachtige neogotische gebouw, werd in 1944 door een bombardement verwoest en helaas afgebroken.
 
 
 
 
Het station Nijmegen is niet in model te koop. In plaats daarvan heb ik station Bonn van Faller gebouwd omdat het qua tijd en omvang meer overeenkomt met het oude station van Nijmegen De nog bestaande fraaie perron-overkappingen ontbreken helaas op mijn baan.

© Wil Theunissen. Gewijzigd op 31-3-2011.